უარყოფა

ინგლისურად refuse, reject, deny, contradict, refusal, rejection, denial, contradiction