უარყოფითი

ინგლისურად negative
უარყოფითი მხარე
ინგლისურად drawback