უბრალო

ინგლისურად simple
უბრალოდ
ინგლისურად simply
უბრალოება
ინგლისურად simplicity