უდაო

ინგლისურად undeniable
უდაოდ
ინგლისურად undeniably