უმანკო

ინგლისურად innocent
უმანკოება
ინგლისურად innocence