ნაკიანი წელიწადი
წელიწადი რომელიც 366 დღე-ღამეს შეიცავს
ინგლისურად leap year