უსასრულო
ინგლისურად endless, infinite
უსასრულობა
ინგლისურად infinity