უსაფუძვლო
ინგლისურად groundless
უსაფუძვლოდ
ინგლისურად groundlessly