ჭა
ინგლისურად well
ჭაბუკი
ახალგაზრდა ადამიანი
ინგლისურად fellow
ჭადარი
ინგლისურად platanus
ჭადრაკი
ინგლისურად chess