ჭაღი
ინგლისურად light fixture, chandelier
რუსულად люстра