ბაბუა
დედის ან მამის მამა
არაბულად جَدّ
ინგლისურად grandfather, grandpa
რუსულად дедушка
თურქულად büyük baba
ბაბუაწვერა
ინგლისურად dandelion
ბაგე
ტუჩი
ინგლისურად lip
ბაგირი
ინგლისურად rope
ბადე
ინგლისურად net; grid
ბადრიჯანი
ინგლისურად eggplant, brinjal
ბავშვები
გერმანულად kinder
ინგლისურად children
ბავშვი
გერმანულად kind
ინგლისურად child
ფრანგულად enfant
ინდონეზიურად anak
იტალიურად bambino
რუსულად ребёнок
თურქულად çocuk
ბავშობა
ინგლისურად childhood
ბავშური
ინგლისურად childish
ბაზა
ინგლისურად base
ბაზარი
ინგლისურად market
ბაინდერი
ფურცლებისა და ფაილების ასაკინძი ერთერთი საშუალება.
ინგლისურად binder
ბალბა
მრავალწლოვანი ბალახოვანი მცენარის სახეობა.
ინგლისურად malva
ბალი
ინგლისურად sweet cherry
რუსულად вишня
ბალიში
ინგლისურად pillow
ბამბა
ინგლისურად cotton
ბამბუკი
ინგლისურად bamboo
რუსულად бамбук
ბანანი
არაბულად مَوْز
ინგლისურად banana
ბანკი
ინგლისურად bank
რუსულად банк
ბანქო
ინგლისურად card
ბარათი
ინგლისურად card
ფრანგულად ბარათი
ბარგი
ინგლისურად luggage
ბარდა
ინგლისურად pea
რუსულად горох
ბარი
ინგლისურად shovel; bar
ბარიერი
ინგლისურად barrier
ბარკალი
ინგლისურად thigh
ბარმენი
ინგლისურად bartender
ბარტყი
ინგლისურად fledgling, nestling
ბარძაყი
ინგლისურად thigh
ბასრი
ინგლისურად sharp
ბატი
ინგლისურად goose
რუსულად гусь
ბატკანი
ახალგაზრდა ცხვარი
ინგლისურად lamb
ბაფთა
ინგლისურად ribbon
ბაქტერია
ინგლისურად bacteria
ბაღი
ინგლისურად garden
ბაყაყი
ინგლისურად frog
ბაწარი
ინგლისურად rope
ბაჭია
ინგლისურად bunny
ბაჯაღლო ოქრო
ინგლისურად pure gold
ბგერა
ინგლისურად sound
ბგერითი
ინგლისურად sonic
ბებერი
ინგლისურად old
ბებია
დედის ან მამის დედა
არაბულად جدة
ინგლისურად grandmother, grandma
რუსულად бабушка
თურქულად büyük anne
ბედი
არაბულად مَصير
ინგლისურად fate, fortune
ბედისწერა
ინგლისურად fate, destiny
ბედნიერება
ინგლისურად happiness
რუსულად счастье
ბედნიერი
ინგლისურად happy, fortunate
რუსულად счастливый
ბევრი
ინგლისურად much, many, plenty of, a lot of
ინდონეზიურად banyak
ბეზე
ინგლისურად meringue