0
ნული
1
ერთი
10
ათი
11
თერთმეტი
13
ცამეტი
14
თოთხმეტი
15
თხუთმეტი
16
თექვსმეტი
17
ჩვიდმეტი
18
თვრამეტი
19
ცხრამეტი
2
ორი
20
ოცი
3
სამი
4
ოთხი
5
ხუთი
6
ექვსი
7
შვიდი
8
რვა
9
ცხრა
a few
ინგლისურიდან რამდენიმე
a lot of
ინგლისურიდან ბევრი
aardvark
ინგლისურიდან ჭიანჭველაჭამია
abandon
ინგლისურიდან მიტოვება
ABC
ინგლისურიდან ანბანი
abdomen
ინგლისურიდან მუცელი
abduct
ინგლისურიდან მოტაცება
ability
ინგლისურიდან უნარი
abnormal
ინგლისურიდან არანორმალური
abolish
ინგლისურიდან გაუქმება, გაბათილბა
about
ინგლისურიდან შესახებ; თითქმის
above
ინგლისურიდან ზევით, ზემოთ
absorb
ინგლისურიდან შეწოვა, შესრუტვა, შთანთქმა
abyss
ინგლისურიდან უფსკრული
acacia
ინგლისურიდან აკაცია
academy
ინგლისურიდან აკადემია
acca sellowiana
ინგლისურიდან ფეიხოა
accelerate
ინგლისურიდან აჩქარება
acceleration
ინგლისურიდან აჩქარება
accept
ინგლისურიდან მიღება, დაშვება, დათანხმება
access
ინგლისურიდან წვდომა
accessible
ინგლისურიდან მისაწვდომი
accident
ინგლისურიდან შემთხვევა, უბედური შემთხვევა, ავარია
accidental
ინგლისურიდან შემთხვევითი
accidentally
ინგლისურიდან შემთხვევით
acclaim
ინგლისურიდან მქუხარე ტაში
accomplish
ინგლისურიდან დასრულება
account
ინგლისურიდან ანგარიში
accountant
ინგლისურიდან ბუღალტერი
accounting
ინგლისურიდან ბუღალტერია