გაბათილება
ინგლისურად abolish
გაბედული
მამაცი
ინგლისურად brave, courageous, bold
გაბერვა
ინგლისურად inflate
გაბზარვა
ინგლისურად crack
გაბრაზებული
ინგლისურად angry
გაგება
ინგლისურად understand, comprehend, comprehension
გაგზავნა
ინგლისურად send
გაგრილება
ინგლისურად chill
გაგრძელება
ინგლისურად continue, proceed; sequel
გაგუდვა
ინგლისურად choke, suffocate
გადაადგილება
ინგლისურად displace, displacement
გადაგდება
ინგლისურად throw
გადაგზავნა
ინგლისურად transfer
გადადგომა
ინგლისურად resign, retire
გადადება
ინგლისურად postpone, defer
გადავსება
ინგლისურად overflow, congest
გადავსებული
ინგლისურად congested
გადაკეთება
ინგლისურად modify
გადაკეთებული
ინგლისურად modified
გადაკვეთა
ინგლისურად cross
გადამისამართება
ინგლისურად redirect
გადამუშავება
ინგლისურად recycle
გადამყიდველი
ინგლისურად reseller
გადამწყვეტი
ინგლისურად crucial
გადანახვა
ინგლისურად stash
გადანერგვა
ინგლისურად transplant
გადარეული
ინგლისურად insane
გადარჩევა
ინგლისურად select, selection
გადარჩენა
ინგლისურად save
გადატანა
ინგლისურად transport
გადატვირთვა
ინგლისურად overload, reload
გადატრიალება
ინგლისურად revolution
გადაფურთხება
ინგლისურად spit
გადაქცევა
ინგლისურად transform, turn
გადაყიდვა
ინგლისურად resell
გადაშენება
ინგლისურად extinct, extinction
გადაცემა
ინგლისურად transfer, transmit, transmission
გადაცვლა
ინგლისურად exchange, swap
გადაჭედვა
ინგლისურად overcrowd, congest, congestion
გადახდა
ინგლისურად pay
გაერთიანება
ინგლისურად union, unite, join, consolidate
გავიჭედე
ინგლისურად I'm stuck
გავლენა
ინგლისურად influence
გავლენიანი
ინგლისურად influential
გავრცელება
ინგლისურად distribute, spread, distribution
გავრცობა
ინგლისურად extend
გაზაფხული
ინგლისურად spring
რუსულად весна
გაზი
ინგლისურად gas
გაზიარება
ინგლისურად share