და
გერმანულად Schwester
ინგლისურად and; sister
ინდონეზიურად dan
რუსულად и; сестра
თურქულად ve; kız kardeş
და­საწ­ყი­სი
ინგლისურად beginning
დაარსება
ინგლისურად found, establish
დაბადების დღე
ინგლისურად birthday
დაბადების მოწმობა
ინგლისურად birth certificate
დაბალი
ინგლისურად low; short
ინდონეზიურად pendek
დაბანა
ინგლისურად wash
დაბინავება
ინგლისურად settle
დაბლა
ინგლისურად down
დაბმა
ინგლისურად tether
დაბნევა
ინგლისურად confuse
დაბომბვა
ინგლისურად bomb
დაბოყინება
ინგლისურად burp, belch
დაბრალება
ინგლისურად blame, accuse
დაბრახუნება
ინგლისურად bang
დაბრუნება
ინგლისურად return
დაგეგმვა
ინგლისურად plan, design
დაგემოვნება
გემოს გაგება
ინგლისურად taste
დაგვიანება
ინგლისურად latency
დაგლეჯა
ინგლისურად tear
დაგრაგნვა
ინგლისურად scroll
დადანაშაულება
ინგლისურად blame, accuse
დადასტურება
ინგლისურად confirm, approve, testify
დადგენა
ინგლისურად determine
დადება
ინგლისურად put
დავა
ინგლისურად controversy
დავალებულად ყოფნა
ინგლისურად owe
დავიწროება
ინგლისურად narrow
დავიწყება
ინგლისურად forget
დაზიანება
ინგლისურად damage
დაზიანებული
ინგლისურად damaged
დაზოგვა
ინგლისურად save; economy
დაზღვევა
ინგლისურად insurance
დათანხმება
ინგლისურად agree
დათვალიერება
ინგლისურად inspect, inspection, examine, examination
დათვი
არაბულად دُبّ
ინგლისურად bear
რუსულად медведь
დათვლა
ინგლისურად count
დათმობა
ინგლისურად compromise
დაკავება
ინგლისურად take, detain, hold
დაკავებული
ინგლისურად busy
დაკავშირება
ინგლისურად connect
დაკავშურებული
ინგლისურად connected
დაკარგვა
ინგლისურად lose
დაკეპილი
ინგლისურად ground
დაკეპილი ხორცი
ინგლისურად ground meat
დაკეტვა
ინგლისურად lock
დაკეცვა
ინგლისურად fold
დაკვეხნა
ინგლისურად brag
დაკვირვება
ინგლისურად observe, observation
დაკვრა
ინგლისურად play