ზავი
ინგლისურად ceasefire, truce
ზაზუნა
ინგლისურად groundhog
ზამბარა
ინგლისურად spring
ზამთარი
ინგლისურად winter
რუსულად зима
ზარალი
ინგლისურად loss
ზარდახშა
ინგლისურად casket
ზარი
ინგლისურად bell
რუსულად колокол
ზარმაცი
ინგლისურად lazy
ზაფრანა
ინგლისურად crocus
ზაფხული
ინგლისურად summer
რუსულად лето
ზებგერითი
ინგლისურად supersonic
ზებრა
ინგლისურად zebra
ზებუნებრივი
ინგლისურად supernatural
ზეგავლენა
ინგლისურად impact, affect
ზედამხედველი
ინგლისურად overseer
ზედამხედველობა
ინგლისურად oversee
ზედაპირი
ინგლისურად surface
ზედსართავი სახელი
ინგლისურად adjective
ზევით
ინგლისურად up, above
ზევსი
უზენაესი ღმერთი ბერძნულ მითოლოგიაში
ინგლისურად Zeus
ზეთი
ინგლისურად oil
რუსულად масло
ზეიმი
ინგლისურად celebrate, celebration
ზემოთ
ინგლისურად up, above
ზეპირი
ინგლისურად oral
ზესიმრავლე
ინგლისურად superset
ზეფირი
ინგლისურად marshmallow
ზეცა
ინგლისურად heaven
ზეწარი
ინგლისურად sheet
ზეწოლა
ინგლისურად pressure, stress
ზვავი
ინგლისურად avalanche
ზვიგენი
ინგლისურად shark
რუსულად акула
ზვინი
ინგლისურად stack
ზიანის მიყენება
ინგლისურად harm
ზიგოტა
განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი
ინგლისურად zygote
ზიზღი
ინგლისურად disgust
ზის
ინგლისურად sits
ზმნა
ინგლისურად verb
ზმნიზედა
ინგლისურად adverb
ზმორება
ინგლისურად stretch
რუსულად тянуть
ზნეობა
ინგლისურად moral
ზნეობრივი
ინგლისურად moral
ზოგადად
ინგლისურად generally
ზოგი
ინგლისურად some
ზოგჯერ
ინგლისურად sometimes
ზოლი
ინგლისურად zone
ზომა
ინგლისურად size
ზომბი
ინგლისურად zombie
ზომიერი
ინგლისურად temperate
ზონა
ინგლისურად zone
ზონარი
ინგლისურად tape