თაბაშირ-მუყაო
ინგლისურად drywall, plasterboard
რუსულად гипсокартон
თაბაშირი
ინგლისურად gypsum
რუსულად гипс
თაგვები
ინგლისურად mice
თაგვი
ინგლისურად mouse
რუსულად мышь
თავაზიანი
ინგლისურად polite
თავაზიანობა
ინგლისურად politeness
თავბრუსხვევა
ინგლისურად dizziness
თავგადასავალი
ინგლისურად adventure
რუსულად приключение
თავდადება
ინგლისურად devotion
თავდადებული
ინგლისურად devoted
თავდასხმა
ინგლისურად attack
თავდაყირა
ინგლისურად upside down
თავდაცვა
ინგლისურად defense
თავდაჯერებულობა
ინგლისურად self-confidence
თავთავი
ინგლისურად ear
თავი
ინგლისურად head
თურქულად kafa, baş
თავი ვინ გგონია?
ინგლისურად Who do you think you are?
თავის არიდება
ინგლისურად avoid
თავის დაღწევა
ინგლისურად escape
თავის ტკივილი
ინგლისურად headache
თავის ქალა
ინგლისურად skull
თავისუფალი
ინგლისურად free
თავისუფლად მოაზროვნე
ინგლისურად freethinker, liberal
თავისუფლება
ინგლისურად liberty, freedom
თავსართი
ინგლისურად prefix
თავსატეხი
ინგლისურად puzzle
თავშესაფარი
ინგლისურად refuge, shelter
თათბირი
ინგლისურად conference, meeting
თათი
ინგლისურად paw
თაიგული
ინგლისურად bouquet
თალგამი
ინგლისურად turnip
თამაში
ინგლისურად play, gamble; game
ინდონეზიურად pertandingan
თამბაქო
ინგლისურად tobacco
რუსულად табак
თანაარსებობა
ინგლისურად coexist
თანაგრძნობა
ინგლისურად compassion, condolence
თანავარსკვლავედი
ინგლისურად constellation
თანაკვეთა
ინგლისურად intersection
თანამგზავრი
ინგლისურად satellite
თანამდებობა
ინგლისურად post, position
თანამედროვე
ინგლისურად modern, contemporary, up-to-date
თანამშრომელი
ინგლისურად employee, worker
ინდონეზიურად pegawai
თანასწორი
ინგლისურად equal
თანასწორობა
ინგლისურად equality
თანასწორუფლებიანობა
ინგლისურად equality
თანმიმდევრული
ინგლისურად sequential
თაობა
ინგლისურად generation
თარაზო
ინგლისურად level
თარაზული
ჰორიზონტალური
ინგლისურად horizontal
თარგმანი
ინგლისურად translation
თარგმნა
ინგლისურად translate