კა­მე­ჩი
ინგლისურად buffalo
კაბა
ინგლისურად dress
კავი
ინგლისურად crook
კავკასია
ინგლისურად Caucasus
კავშირი
ინგლისურად link, connection; alliance
რუსულად связь; союз
კაკალი
ინგლისურად walnut
რუსულად грецкий орех
კაკაო
ინგლისურად cocoa
კაკვი
ინგლისურად crook
კაკუნი
ინგლისურად knock
კალა
ინგლისურად tin
კალათა
ინგლისურად basket
კალათბურთი
ინგლისურად basketball
რუსულად баскетбол
კალამი
არაბულად قَلَم
ინგლისურად pen
რუსულად ручка
კალაპოტი
ინგლისურად stream bed
კალია
არაბულად جَراد
ინგლისურად grasshopper
რუსულად кузнечик
კალიუმი
ინგლისურად potassium
კალკულატორი
ინგლისურად calculator
კალმარი
ინგლისურად squid
კალმახი
ინგლისურად trout
რუსულად форель
კალციუმი
ინგლისურად calcium
კამა
ინგლისურად dill
კამათელი
ინგლისურად dice
კამათი
ინგლისურად argue; controversy
კამეჩი
ინგლისურად buffalo
რუსულად буйвол
კანადა
ინგლისურად Canada
კანგაცლილი
ინგლისურად peeled
კანი
ინგლისურად skin
კანიბალი
კაციჭამია
ინგლისურად cannibal
კანიონი
ინგლისურად canyon
კანის გაცლა
ინგლისურად peel
კანკალი
ინგლისურად tremble, shiver; trembling, shivering
კანონი
ინგლისურად law
კანონიერი
ინგლისურად legal, legitimate
კანონმდებლობა
ინგლისურად legislation
კაპილარი
ინგლისურად capillary
კაპიტალიზმი
ინგლისურად capitalism
კაჟი
ინგლისურად flint
კარავი
ინგლისურად tent
კარალიოკი
ინგლისურად persimmon
კარამელი
ინგლისურად caramel
კარაქი
ინგლისურად butter
ინდონეზიურად mentega
რუსულად сливочное масло
კარგი
ინგლისურად good; okay
ინდონეზიურად selamat; oke, baiklah
რუსულად хороший
თურქულად tamam
კარები
ინგლისურად doors
კარი
არაბულად باب
ინგლისურად door
ინდონეზიურად pintu
რუსულად дверь
კარიბჭე
ინგლისურად gate
კარტი
ინგლისურად card
კარტოფილი
ინგლისურად potato
ინდონეზიურად kentang
რუსულად картофель
კარუსელი
ინგლისურად carousel
კასრი
ინგლისურად barrel, cask, tun
კატა
არაბულად قِطّ
ინგლისურად cat
ინდონეზიურად kucing
რუსულად кошка