ლაბირინთი
ინგლისურად maze
ლაბორატორია
ინგლისურად lab, laboratory
ლაგამი
ინგლისურად bridle
ლავა
ინგლისურად lava
ლავიწი
ინგლისურად clavicle
ლაზერი
ინგლისურად laser
ლათინური
ინგლისურად Latin
ლალი
ინგლისურად ruby
ლამაზი
ინგლისურად beautiful
ინდონეზიურად bagus
ლამი
ინგლისურად silt
ლამინირება
განშრევება
ინგლისურად laminate, lamination
ლანგარი
ინგლისურად dish
ლანცეტი
ინგლისურად lancet
ლაპარაკი
ინგლისურად speak
ლაქა
ინგლისურად stain
ლაქი
ინგლისურად varnish
ლაყუჩი
ინგლისურად gill
ლახტი
ინგლისურად tourniquet
ლეგენდა
ინგლისურად legend
ლეკვი
ძაღლის შვილი
ინგლისურად puppy, whelp
ლენტი
ინგლისურად tape
ლექსი
ინგლისურად poem, poetry, verse, lyric
ლექსიკა
იტალიურად vocabolario
ლექსიკონი
ინგლისურად dictionary, glossary, vocabulary
იტალიურად dizionario, vocabolario
რუსულად справочник, словарь
ლექტორი
ინგლისურად lecturer
ლექცია
ინგლისურად lecture
ლეღვი
არაბულად تين
ინგლისურად fig
რუსულად инжир, фига
ლეში
ინგლისურად carrion
ლიანდაგი
ინგლისურად railway track
ლიბერალი
თავისუფლად მოაზროვნე
ინგლისურად liberal
ლიბერალიზმი
ინგლისურად liberalism
ლიდერი
ინგლისურად leader, chief
ლივლივი
ინგლისურად soar
ლითონი
ინგლისურად metal
ლიმონათი
ინგლისურად lemonade
ლიმონი
ინგლისურად lemon
ლიპი
სრიალა
ინგლისურად slippery
ლიტერატურა
ინგლისურად literature
ლიტრი
ინგლისურად liter, litre
ლიფტი
არაბულად مِصْعَد
ინგლისურად elevator
იტალიურად ascensore
თურქულად asansör
ლიქიორი
ინგლისურად liquor
ლობიო
ინგლისურად bean
რუსულად фасоль
ლობოტომია
ინგლისურად lobotomy
ლოგიკა
ინგლისურად logic
ლოგიკური
ინგლისურად logical
ლოგინი
ინგლისურად bed
რუსულად кровать
ლოდინი
ინგლისურად wait
ლოზუნგი
ინგლისურად slogan
ლოკვა
ინგლისურად lick
ლოკოკინა
ინგლისურად snail