ობი
ინგლისურად mold
ობობა
ინგლისურად spider
ობოდი
ინგლისურად rim
ობოლი
ინგლისურად orphan
ობსერვატორია
ინგლისურად observatory
ოდესმე
ინგლისურად someday
ოვალი
ინგლისურად ellipse
ოვალური
ინგლისურად oval, elliptic
ოთახი
ინგლისურად room
რუსულად комната
თურქულად oda
ოთხეული
ინგლისურად tetrad
ოთხი
არაბულად أَرْبَعة
ინგლისურად four
ინდონეზიურად empat
იტალიურად quattro
ოთხკუთხა
ინგლისურად quadrilateral
ოთხკუთხედი
ინგლისურად quadrilateral
ოთხმოცდაათი
ინგლისურად ninety
ინდონეზიურად sembilanpuluh
იტალიურად novanta
ოთხმოცი
ინგლისურად eighty
ინდონეზიურად delapanpuluh
იტალიურად ottanta
ოთხშაბათი
გერმანულად Mittwoch
ინგლისურად Wednesday
ფრანგულად mercredi
რუსულად среда
თურქულად çarşamba
ოკეანე
ინგლისურად ocean
ოლქი
ინგლისურად province
ომბალო
ინგლისურად pennyroyal
ომი
ინგლისურად war
ომონიმი
სიტყვა, რომელიც ბგერითი შემადგენლობით ემთხვევა სხვა სიტყვას, მაგრამ მნიშვნელობით ძალიან განსხვავდება მისგან.
ინგლისურად homonym
ონკანი
ინგლისურად tap
ოპერა
ინგლისურად opera
ოპერაცია
ინგლისურად operation
ოპოსუმი
ინგლისურად opossum
ოპტიკა
ინგლისურად optics
იტალიურად ottica
ოპტიმისტი
ინგლისურად optimist
ორაგული
ინგლისურად salmon
რუსულად сёмга
ორაზროვანი
ინგლისურად ambiguous, equivocal
ორაზროვნების აღმოფხვრა
ინგლისურად disambiguate, disambiguation
ორგანიზაცია
ინგლისურად organisation, organization
ორგანიზმი
ინგლისურად organism
ორგანო
ინგლისურად organ
ორგანული
ინგლისურად organic
ორგანული შუქდიოდი
ინგლისურად organic light-emitting diode, OLED
ორენოვანი
ინგლისურად bilingual
ორთქლი
ინგლისურად steam
ორთქლმავალი
ინგლისურად steam locomotive
ორი
არაბულად اِثْنان
ინგლისურად two
ინდონეზიურად dua
იტალიურად due
ორიგინალი
ინგლისურად original
ორიგინალურად
ინგლისურად originally
ორიგინალური
ინგლისურად original
ორიენტაცია
ინგლისურად orientation
ორივე
ინგლისურად both
ორკესტრი
ინგლისურად orchestra
ორმაგი
ინგლისურად double
ორმოცდაათი
ინგლისურად fifty
ინდონეზიურად limapuluh
იტალიურად cinquanta
ორმოცი
ინგლისურად forty
ინდონეზიურად empatpuluh
იტალიურად quaranta
ორობითი
ინგლისურად binary
ორსაგდულიანები
ინგლისურად bivalvia