პაიკი
ინგლისურად pawn
პაკისტანი
არაბულად باكِسْتان
ინგლისურად Pakistan
პალმა
არაბულად نَخْل
ინგლისურად palm tree
პალტო
ინგლისურად coat
პაპაია
ტროპიკული ხილის ერთერთი სახეობა.
ინგლისურად papaya
პარაგრაფი
აბზაცი
ინგლისურად paragraph
პარადი
აღლუმი
ინგლისურად parade
პარაზიტი
ინგლისურად parasite
პარალელოგრამი
გეომეტრიული ფიგურა, რომლის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია.
ინგლისურად parallelogram
პარალელური
ინგლისურად parallel
პარამეტრი
ინგლისურად parameter
პარასკევი
გერმანულად Freitag
ინგლისურად Friday
ფრანგულად vendredi
რუსულად пятница
თურქულად cuma
პარაშუტი
ინგლისურად parachute
პარიკი
ინგლისურად wig
პარიკმახერი
ინგლისურად barber
პარკი
ინგლისურად park
პარლამენტი
ინგლისურად parliament
პაროლი
ინგლისურად password
პარტია
ინგლისურად party
პასპორტი
ინგლისურად passport
პასტერიზებული
ინგლისურად pasteurized
პასუხი
ინგლისურად answer, respond, response
რუსულად ответ
პასუხისმგებელი
ინგლისურად responsible
პასუხისმგებლობა
ინგლისურად responsibility
პატარა
ინგლისურად small, little
ინდონეზიურად kecil
რუსულად маленький
პატარა ნაჯახი
ინგლისურად hatchet
პატიება
ინგლისურად forgive, pardon
პატივი
ინგლისურად honor
პატივისცემა
ინგლისურად honor, respect
პატივსაცემი
ინგლისურად honorable
პატიმარი
ინგლისურად prisoner
პატიოსანი
ინგლისურად honest
პატიოსნება
ინგლისურად honesty
პატრიოტი
ინგლისურად patriot
პატრიოტიზმი
ინგლისურად patriotism
პეპელა
ინგლისურად butterfly
პერანგი
არაბულად قَميص
ინგლისურად shirt
პესიმისტი
ინგლისურად pessimist
პითონი
ინგლისურად python
პიკი
ინგლისურად peak
პილოტი
ინგლისურად pilot
პილპილი
ინგლისურად pepper
პინგვინი
ინგლისურად penguin
პინცეტი
ინგლისურად tweezers
პირადი
ინგლისურად personal
პირამიდა
ინგლისურად pyramid
პირბადე
ინგლისურად face mask
პირდაპირ
ინგლისურად straight, directly
პირდაპირი
ინგლისურად straight, direct
პირველადი
ინგლისურად primary