ჟაკეტი
ინგლისურად jacket
ჟამი
დრო
ინგლისურად time
ჟანგბადი
ინგლისურად oxygen
ჟანგი
ინგლისურად rust
ჟანრი
ინგლისურად genre
ჟელატინი
ინგლისურად gelatine
ჟელე
ინგლისურად jelly
ჟილეტი
ინგლისურად waistcoat
ჟირაფი
არაბულად زَرافة
ინგლისურად giraffe
ჟოლო
ინგლისურად raspberry
რუსულად малина
ჟურნალი
ინგლისურად magazine