ტაბუ
ინგლისურად taboo
ტალახი
ინგლისურად mud, dirt, filth
ტალახიანი
ინგლისურად muddy, dirty, filthy
ტალღა
ინგლისურად wave
ტანი
ინგლისურად body
ტანკი
ინგლისურად tank
ტანსაცმელი
ინგლისურად clothes
ინდონეზიურად pakaian
ტანტალი
ფეხშიშველი სიარული
ტანჯვა
ინგლისურად suffer
ტანჯული
ინგლისურად distressed
ტარაკანა
ინგლისურად cockroach
ტარება
ინგლისურად ride
ტარი
ინგლისურად handle
ტაფა
ინგლისურად pan
ტაქსა
ძაღლის ერთერთი ჯიში
ინგლისურად dachshund
ტაქსი
ინგლისურად cab, taxi
ტაქტი
ინგლისურად tact
ტაქტიკური
ინგლისურად tactical
ტაშის დაკვრა
ინგლისურად clap
ტაშტი
ინგლისურად washbowl
ტაძარი
ინგლისურად citadel, temple
ტახი
მამალი ღორი
ინგლისურად boar
ტბა
ინგლისურად lake
ტევადობა
ინგლისურად capacity
ტელევიზია
ინგლისურად television
ტელეფონი
ინგლისურად phone, telephone
ინდონეზიურად telepon
ტემპერამენტი
ინგლისურად temperament
ტემპერატურა
ინგლისურად temperature
ტემპი
ინგლისურად tempo
ტენიანი
ინგლისურად humid
ტენიანობა
ინგლისურად humidity
ტერმინი
ინგლისურად term
ტერფები
ინგლისურად feet
ტერფი
ინგლისურად foot
რუსულად пятка
ტექნიკა
ინგლისურად technique
ტექნიკური
ინგლისურად technical
ტექნოლოგია
ინგლისურად technology
ტექსტი
ინგლისურად text
ტვინი
ინგლისურად brain
თურქულად beyin
ტვირთი
ინგლისურად load, burden; cargo, freight
ტივი
ინგლისურად raft
ტივტივი
ინგლისურად float
ტილო
ინგლისურად linen
ტიპები
ინგლისურად types
ტიპიური
ინგლისურად typical
ტირანოზავრი
დინოზავრის ერთერთი სახეობა.
ინგლისურად tyrannosaurus
ტირე
ინგლისურად dash
ტირილი
ინგლისურად cry
ტირიფი
ინგლისურად willow, sallow
ტიტა
ინგლისურად tulip