უაზრო
ინგლისურად meaningless
უაზრობა
ინგლისურად nonsense
უარესი
ინგლისურად worse
უარყოფა
ინგლისურად refuse, reject, deny, contradict, refusal, rejection, denial, contradiction
უარყოფითი
ინგლისურად negative
უარყოფითი მხარე
ინგლისურად drawback
უარყოფილი
ინგლისურად denied
უახლესი
ინგლისურად latest
უბანი
ინგლისურად district
უბედურება
ინგლისურად misfortune, disaster, misery
უბედური
ინგლისურად unhappy, unlucky, unfortunate
უბიწო
უმანკო
ინგლისურად innocent
უბიწოება
უმანკოება
ინგლისურად innocence
უბრალო
ინგლისურად simple
უბრალოდ
ინგლისურად simply
უბრალოება
ინგლისურად simplicity
უგემური
ინგლისურად tasteless
უგულებელყოფა
ინგლისურად neglect
უდაბნო
ინგლისურად desert
რუსულად пустыня
უდავო
ინგლისურად indisputable
უდანაშაულო
ინგლისურად guiltless
უდაო
ინგლისურად undeniable
უდაოდ
ინგლისურად undeniably
უემოციო
ინგლისურად emotionless, unemotional
უვნებელი
ინგლისურად neutral
უზარმაზარი
ინგლისურად enormous
უზენაესი
ინგლისურად supreme
უზნეო
ინგლისურად amoral
უზრდელი
ინგლისურად rude, churlish, boorish
უთანხმოება
ინგლისურად conflict
უთვალავი
ინგლისურად countless
უთო
ინგლისურად iron
უიღბლო
ინგლისურად unlucky
უკაბელო
ინგლისურად wireless
უკან
ინგლისურად back, behind, backward
უკან დახევა
ინგლისურად retreat, fallback
უკანა
ინგლისურად rear
უკანასკნელი
ინგლისურად last, final, ultimate
უკანონო
ინგლისურად unlawful
უკაცრავად
ინგლისურად excuse me
ინდონეზიურად permisi
უკაცრიელი
ინგლისურად uninhabited
უკეთესი
ინგლისურად better
უკვდავი
ინგლისურად immortal
უკვე
ინგლისურად already
უკმარისობა
ინგლისურად insufficiency
ულაყი
მამალი ცხენი
ინგლისურად stallion
ულვაში
ინგლისურად moustache, mustache
უმანკო
ინგლისურად innocent
უმანკოება
ინგლისურად innocence
უმარტივესი
ინგლისურად simplest