უკაბელო
ინგლისურად wireless
უკან
ინგლისურად back, behind, backward
უკან დახევა
ინგლისურად retreat, fallback
უკანა
ინგლისურად rear
უკანასკნელი
ინგლისურად last, final, ultimate
უკანონო
ინგლისურად unlawful
უკაცრავად
ინგლისურად excuse me
ინდონეზიურად permisi
უკაცრიელი
ინგლისურად uninhabited
უკეთესი
ინგლისურად better
უკვდავი
ინგლისურად immortal
უკვე
ინგლისურად already
უკმარისობა
ინგლისურად insufficiency