უტვინო
ინგლისურად brainless
უტიფარი
მოურიდებელი
უტოლობა
ინგლისურად inequality
უტოპია
განუხორციელებელი ოცნება, ფანტაზია
ინგლისურად utopia