ქადაგება
ინგლისურად preach
ქავილი
ინგლისურად itch
ქათამი
არაბულად دَجاج
ინგლისურად hen
ქათქათა
ინგლისურად bleached
ქალაქები
ინგლისურად cities
ქალაქი
ინგლისურად city, town
ინდონეზიურად kota
რუსულად город
თურქულად şehir, kent
ქალაქის ცენტრი
ინგლისურად downtown
ქალბატონი
ინგლისურად lady
ქალები
ინგლისურად women
ქალთმოძულე
ინგლისურად misogynist
ქალი
არაბულად امْرَأ
ინგლისურად woman
ფრანგულად femme
ინდონეზიურად wanita
იტალიურად donna
რუსულად женщина
ქალიშვილი
ინგლისურად daughter
რუსულად дочь
ქამარი
ინგლისურად belt
ქანდაკება
ინგლისურად statue, sculpture
ქანი
ინგლისურად rock
ქანჩი
ინგლისურად wrench
ქაოსი
ინგლისურად chaos
ქარბორბალა
ინგლისურად tornado
ქარგვა
ინგლისურად embroider
ქარვა
ინგლისურად amber
ქართველი
ინგლისურად Georgian
რუსულად Грузин
ქართული
ინგლისურად Georgian
რუსულად Грузинский
ქარი
ინგლისურად wind
ქარიანი
ინგლისურად windy
ქარის წისქვილი
ინგლისურად windmill
ქარიყლაპია
ინგლისურად pike
ქარიშხალი
ინგლისურად storm
ქარქაში
ინგლისურად scabbard
ქატო
ინგლისურად bran
ქაფი
ინგლისურად foam
ქაფჩა
ინგლისურად trowel
ქედმაღალი
ინგლისურად arrogant
ქერა
ინგლისურად blonde
ქერქი
ინგლისურად crust
ქვა
ინგლისურად stone
რუსულად камень
ქვანახშირი
ინგლისურად coal
ქვაფენილი
ინგლისურად pavement
ქვედა ყბა
ინგლისურად mandible
ქვევით
ინგლისურად down
ქველმოქმედება
ინგლისურად charity
ქვემეხი
ინგლისურად cannon
ქვესიმრავლე
სიმრავლე, რომლის ყველა ელემენტი შედის სხვა სიმრავლის ელემენტებში.
ინგლისურად subset
ქვეყანა
ინგლისურად country
რუსულად страна
თურქულად dünya
ქვეყნები
ინგლისურად countries
ქვეწარმავალი
ინგლისურად reptile
ქვითარი
ინგლისურად receipt
ქვირითი
ინგლისურად roe
ქვისლი
ცოლის დის ქმარი
ქვიშა
ინგლისურად sand
ქვიშის საათი
ინგლისურად hourglass