ღამე
გერმანულად Nacht
ინგლისურად night
ინდონეზიურად malam
ღამურა
ინგლისურად bat
ღარიბი
ინგლისურად poor, needy
ღებვა
ინგლისურად dye
ღებინება
ინგლისურად vomit, throw up, vomiting
ღენჭოპო
ნაჭუჭი
ინგლისურად shell
ღერო
ინგლისურად stem
ღერძი
ინგლისურად axis
ღეჭვა
ინგლისურად chew
ღვარძლი
ინგლისურად venom
ღვედი
რუსულად ремень
ღვეზელი
ინგლისურად pie
ღვია
წიწვოვანი ხის ერთერთი სახეობა.
ინგლისურად juniper
ღვინო
ინგლისურად wine
ღვიძლი
ინგლისურად liver
ღილაკი
ინგლისურად button
რუსულად кнопка
ღილი
ინგლისურად button
ღიმილი
ინგლისურად smile
ღირებულება
ინგლისურად price, value
ღირსება
ინგლისურად dignity
ღირსეული
ინგლისურად worthy
ღირსი
ინგლისურად worth
ღიღილო
ინგლისურად cornflower
ღმერთი
ინგლისურად god
ღობე
ინგლისურად fence
ღონე
ინგლისურად strength
ღორი
ინგლისურად pig
რუსულად свинья
ღრიალი
ინგლისურად roar
ღრიჩო
ინგლისურად gap
ღრმა
ინგლისურად deep
რუსულად глубокий
ღრმული
ინგლისურად trench
ღრუ
ინგლისურად cavity
ღრუბელი
ინგლისურად cloud; sponge
ღრუბლიანი
ინგლისურად cloudy
ღრძილი
ინგლისურად gum, gingiva
ღუზა
ინგლისურად anchor
ღუმელი
ინგლისურად stove, oven
ინდონეზიურად oven
რუსულად печь