შაბათი
გერმანულად Samstag
ინგლისურად Saturday
ფრანგულად samedi
რუსულად суббота
თურქულად cumartesi
შადრევანი
ინგლისურად fountain
რუსულად фонтан
შავი
ინგლისურად black
ინდონეზიურად hitam
რუსულად черный
თურქულად kara
შავი ჭირი
ინგლისურად black death
შალაშინი
ხის ზედაპირის გასასწორებელი ხელსაწყო
ინგლისურად planer
შამათი
მდგომარეობა ჭადრაკში, როცა ერთი მოთამაშის მეფეს ემუქრება ემუქრება მეორე მოთამაშის რომელიმე ფიგურა და ამ მეფეს მუქარისგან დასაცავი სვლა აღარ აქვს.
ინგლისურად checkmate, mate
შამპუნი
ინგლისურად shampoo
შამფური
ინგლისურად skewer, spit
შანდალი
ინგლისურად candelabrum
შანდლები
ინგლისურად candelabra
შანსი
ინგლისურად chance
შარავანდედი
ინგლისურად halo
შარდი
ინგლისურად urine
შარდის ბუშტი
ინგლისურად urinary bladder
შარვალ-კოსტუმი
ინგლისურად suit
შარვალი
ინგლისურად trousers
შარი
ინგლისურად cavil
შარიანი
ინგლისურად captious
შარფი
ინგლისურად scarf
შაური
ხუთი თეთრი
შაურმა
ინგლისურად shawarma
შაქარი
ინგლისურად sugar
ინდონეზიურად gula
რუსულად сахар
შაშვი
ინგლისურად blackbird
შაშხი
ინგლისურად ham
შებოლვა
ინგლისურად smoke
შებოჭვა
ინგლისურად inhibit
შებოჭილი
ინგლისურად inhibited
შებრუნება
ინგლისურად invert
შეგირდი
ინგლისურად apprentice
შეგროვება
ინგლისურად collect, gather
შეგრძნება
ინგლისურად feeling, sense
შეგუება
ინგლისურად adapt, adaptation
შედავება
ინგლისურად objection
შედარება
ინგლისურად compare, comparison
შედარებით
ინგლისურად relatively
შედგენა
ინგლისურად consist
შედეგი
ინგლისურად result, aftermath, effect, consequence
შედეგიანად
ინგლისურად effectively
შედევრი
ინგლისურად masterpiece
შეერთება
ინგლისურად join, combine
შევარდენი
ინგლისურად hawk
შეზავება
ინგლისურად mix
შეზღუდვა
ინგლისურად restrict, restriction
შეთავაზება
ინგლისურად offer, suggest
შეთავსება
ინგლისურად compatibility
შეთავსებადი
ინგლისურად compatible
შეთანხმება
ინგლისურად agree, agreement, deal, pact
შეთქმულება
ინგლისურად plot
შეიცავს
ინგლისურად contains
შეკავება
ინგლისურად retention