ჯაგლაგი
ცუდი ცხენი
ჯაგრისი
ინგლისურად brush
ჯადო
ინგლისურად spell
ჯადოსნური
ინგლისურად magic
ჯადოქარი
ინგლისურად wizard, magician
ჯალათი
ინგლისურად executioner
ჯალამბარი
ინგლისურად winch
ჯალამბერი
საკაცე
ინგლისურად stretcher
ჯამაგირი
ხელფასი
ინგლისურად salary
ჯამი
ინგლისურად bowl; sum
ჯანი
ღონე
ინგლისურად strength
ჯანმრთელი
ინგლისურად healthy
ჯანმრთელობა
ინგლისურად health
ფრანგულად santé
ინდონეზიურად kesehatan
ჯანჯაფილი
კოჭა
ინგლისურად ginger
ჯარი
ინგლისურად army
ჯარიმა
ინგლისურად penalty
ჯარისკაცი
ინგლისურად soldier
ჯაჭვი
ინგლისურად chain
ჯაჭვიანი ხერხი
ინგლისურად chainsaw
ჯგუფი
ინგლისურად group
რუსულად группа
ჯდომა
ინგლისურად sit
ჯემი
ინგლისურად jam
ჯემპრი
ინგლისურად sweater
ჯერ
ინგლისურად first
ინდონეზიურად dulu
ჯერ კიდევ
ინგლისურად still
ინდონეზიურად sedang
ჯვარი
ინგლისურად cross
ჯიბე
ინგლისურად pocket
ჯიბლიბო
ინგლისურად stye
ჯილდო
ინგლისურად award, prize, reward
ჯირაფი
ინგლისურად giraffe
ჯიუტი
ინგლისურად stubborn, obstinate, headstrong
ჯიხური
ინგლისურად box, booth
ჯოგი
ინგლისურად herd
ჯოლობი
ინგლისურად rain gutter
ჯორი
ინგლისურად mule
ჯოხი
ინგლისურად stick
ჯოჯოხეთი
ინგლისურად hell