ჰაერი
ინგლისურად air
რუსულად воздух
ჰალსტუხი
ინგლისურად tie
ჰალუცინაცია
ინგლისურად hallucination
ჰამაკი
ინგლისურად hammock
ჰანტელი
ინგლისურად dumbbell
რუსულად гантели
ჰარამხანა
ინგლისურად harem
ჰელიუმი
ინგლისურად helium
ჰერცოგი
ინგლისურად duke
ჰექტარი
10000 კვადრატული მეტრი
ჰიბრიდი
ინგლისურად hybrid
ჰიგრომეტრი
ჰაერის ტენიანობის გასაზომი ხელსაწყო
ინგლისურად hygrometer
ჰიმნი
ინგლისურად hymn, anthem
რუსულად гимн
ჰიპნოზი
ინგლისურად hypnosis
ჰიპოთეზა
ინგლისურად hypothesis
ჰიპოპოტამი
ბეჰემოთი
ინგლისურად hippopotamus
ჰიპოტენუზა
ინგლისურად hypotenuse
ჰო
დიახ
ინგლისურად yes
რუსულად да
ჰობი
ინგლისურად hobby
ჰორიზონტალური
ინგლისურად horizontal
ჰოროზონტი
ინგლისურად horizon