ვაგინა
ინგლისურად vagina
ვადა
ინგლისურად term; crossguard
ვაზა
ინგლისურად vase
ვაზნა
თოფის წამლის ჭურჭელი.
ინგლისურად cartridge
ვაკანსია
ინგლისურად vacancy
ვალდებულება
ინგლისურად liability, obligation
ვალდებული
ინგლისურად liable
ვალუტა
ინგლისურად currency
ვამპირი
ინგლისურად vampire
ვანილი
ინგლისურად vanilla
ვაჟი
ინგლისურად son
რუსულად сын
ვარ
ინგლისურად am
ვარაუდი
ინგლისურად suppose, suspect; assume
ვარდი
ინგლისურად rose
ვარდისფერი
ინგლისურად pink
ვართ
ინგლისურად are
ვარსკვლავი
ინგლისურად star
ვარსკვლავური
ინგლისურად stellar
ვარცხნა
ინგლისურად comb
ვარჯიში
ინგლისურად exercise
ვაფლი
ინგლისურად waffle
ვაშლი
ინგლისურად apple
ინდონეზიურად apel
რუსულად яблоко
ვაცი
მამალი თხა
ინგლისურად billy goat
ვაჭარი
ინგლისურად merchant
ვაჭრობა
ინგლისურად sale, trade, commerce
ვახშამი
ინგლისურად supper
ველი
ინგლისურად field; valley
ველოსიპედი
არაბულად دَرّاجة
ინგლისურად bicycle
რუსულად велосипед
ველური
ინგლისურად wild, savage
რუსულად дикий
ვენა
ინგლისურად vein
ვენერა
მზის სისტემის მეორე პლანეტა.
ინგლისურად Venus
ვენტილატორი
ინგლისურად fan
ვერავინ
ინგლისურად none
ვერასდროს
ინგლისურად never
ვერასოდეს
ინგლისურად never
ვერაფერი
ინგლისურად nothing
ვერსად
ინგლისურად nowhere
ვერსია
ინგლისურად version
რუსულად версия
ვერტიკალური
ინგლისურად vertical
ვერტმფრენი
ინგლისურად helicopter
რუსულად вертолет
ვერცხლი
ინგლისურად silver
რუსულად серебро
ვერცხლისფერი
ინგლისურად silver
ვერცხლისწყალი
ინგლისურად mercury, quicksilver
ვეტერანი
საქმეში დიდი ხნის ნამოღვაწარი გამოცდილი ადამიანი.
ინგლისურად veteran
ვეფხვი
არაბულად نَمِر
ინგლისურად tiger
ვეღარ
ინგლისურად no longer
ვეშაპი
არაბულად حوت
ინგლისურად whale
რუსულად кит
ვიბრირება
ინგლისურად vibrate
ვიდეო
ინგლისურად video
ვიდრე
ინგლისურად than