ნაბიჯი
ინგლისურად step
რუსულად шаг
ნაგავი
ინგლისურად trash, garbage
ნაგაზი
მეცხვარე ძაღლი
ინგლისურად shepherd dog, sheepdog
ნადიმი
ინგლისურად feast
ნადირობა
ინგლისურად hunt, hunting
ნაერთი
ინგლისურად compound
ნავთობი
ინგლისურად petroleum, crude oil
ნავი
ინგლისურად boat
რუსულად лодка
ნავსადგური
ინგლისურად port
ნაზავი
ინგლისურად mix
ნაზი
ინგლისურიდან tender
ნათება
ინგლისურად shine
ნათელი
ინგლისურად light, bright, clear
ნათესავი
ინგლისურად relative
ნათურა
ინგლისურად light bulb
ნათხემი
ინგლისურად cerebellum
ნაიარევი
ინგლისურად scar
ნაკადი
ინგლისურად stream
ნაკადული
ინგლისურად brook
ნაკაწრი
ინგლისურად scratch
ნაკელი
ინგლისურად excrement
ნაკეცი
ინგლისურად fold
ნაკვალევი
ინგლისურად trace
ნაკვერჩხალი
ინგლისურად ember
ნაკიანი წელიწადი
წელიწადი რომელიც 366 დღე-ღამეს შეიცავს
ინგლისურად leap year
ნაკლები
ინგლისურად less
ნაკლებობა
ინგლისურად deficiency
ნაკლი
ინგლისურად flaw, defect
ნაკრები
ინგლისურად selection
ნაკრძალი
ინგლისურად nature reserve
ნალი
ინგლისურად horseshoe
ნამგალი
ინგლისურად sickle
ნამდვილი
ინგლისურად real, true
ნამი
ინგლისურად dew
ნამსხვრევი
ინგლისურად shard
ნამცეცი
ინგლისურად shred
ნამცხვარი
ინგლისურად cake, cookie
ინდონეზიურად kue
ნამჯა
ინგლისურად stubble
ნანახი
ინგლისურად seen
ნაოჭი
ინგლისურად wrinkle; fissure
ნაპერწკალი
ინგლისურად spark
რუსულად искра
ნაპირი
ინგლისურად shore, edge, brink
ნაპრალი
ინგლისურად crack, fissure
ნარინჯისფერი
ინგლისურად orange
ნარკომანია
ნარკოტიკების ხმარებისადმი ძლიერი, ავადმყოფური მიდრეკილება.
ინგლისურად drug addiction
ნარკოტიკი
ინგლისურად drug
ნარჩენები
ინგლისურად waste
ნარცისი
მრავალწლოვანი ყვავილოვანი მცენარის ერთერთი სახეობა. ყვავილს აქვს ექვსი თეთრი ფოთოლი და ყვითელი გული.
ინგლისურად narcissus, daffodil, jonquil
ნატრიუმი
ინგლისურად sodium
ნატურმორტი
ინგლისურად still life