ძაბვა
ინგლისურად voltage
ძალა
ინგლისურად power, strength
რუსულად сила
ძალადობა
ფიზიკური ძალის ან ძალაუფლების წინასწარგამიზნული გამოყენება მიმართული საკუთარი თავის, სხვა ადამიანის ან საზოგადოების წინააღმდეგ, რომლის შედეგადაც ადგილი აქვს (ან არსებობს ამის დიდი ალბათობა) სიკვდილს, სხეულის დაზიანებას, ფსიქოლოგიურ ტრავმას, ნორმალური განვითარებიდან გადახრას ან სხვადასხვა სახის ზარალს.
ინგლისურად violence
ძალიან გემრიელი
ინგლისურად delicious
ინდონეზიურად enak
ძალისხმევა
ინგლისურად effort
ძარღვი
ინგლისურად vein
ძარცვა
ინგლისურად rob, plunder
ძაფი
ინგლისურად thread
ძაღლი
არაბულად كَلْب
ინგლისურად dog
რუსულად собака
ძახილის ნიშანი
ინგლისურად exclamation mark
ძე
ვაჟი
ინგლისურად son
რუსულად сын
ძებნა
ინგლისურად search, seek
ფრანგულად rechercher
რუსულად поиск, искать
ძეგლი
ინგლისურად monument
ძვალი
ინგლისურად bone
რუსულად кость
ძველი
არაბულად قَديم
ინგლისურად old, ancient
ინდონეზიურად tua
ძვირი
ინგლისურად expensive
ძვირფასეულობა
ინგლისურად jewelry
ძვირფასი
ინგლისურად precious
ძვირფასი ქვა
ინგლისურად jewel, gem
ძვლის ტვინი
ინგლისურად bone marrow
ძილი
ინგლისურად sleep
ძირეული
ინგლისურად fundamental
ძირი
ინგლისურად bottom
ძირითადი
ინგლისურად main
ძიძა
ინგლისურად nurse
ძლიერი
ინგლისურად strong, mighty
რუსულად сильный
ძმა
გერმანულად Bruder
ინგლისურად brother
რუსულად брат
თურქულად erkek kardeş
ძმარი
ინგლისურად vinegar
ძნა
ინგლისურად bale
ძნელი
ინგლისურად difficult
რუსულად трудный
ძრავი
ინგლისურად engine, motor
ძროხა
ინგლისურად cow
რუსულად корова
ძუკნა
ინგლისურად bitch
ძუნძული
ინგლისურად jog
ძუნწი
ინგლისურად stingy
ძუძუ
ინგლისურად boob
ძუძუმწოვარი
ინგლისურად mammal