ჭა
ინგლისურად well
ჭაბუკი
ახალგაზრდა ადამიანი
ინგლისურად fellow
ჭადარი
ინგლისურად platanus
ჭადრაკი
ინგლისურად chess
ჭავლი
ინგლისურად jet
ჭამა
ინგლისურად eat
ინდონეზიურად makan
ჭაობი
ინგლისურად swamp, marsh, mire
ჭარხალი
ინგლისურად beetroot
რუსულად свекла
ჭაღი
ინგლისურად light fixture, chandelier
რუსულად люстра
ჭენება
ინგლისურად ride
ჭერამი
ინგლისურად apricot
ჭერი
ინგლისურად ceiling
ჭექაქუხილი
ინგლისურად thunderstorm
ჭეშმარიტება
ინგლისურად truth
ჭეშმარიტი
ინგლისურად true
ჭვავი
ინგლისურად rye
ჭია
ინგლისურად worm
ჭიამაია
ინგლისურად ladybird
ჭიანჭველა
ინგლისურად ant
ჭიანჭველაჭამია
ინგლისურად aardvark
ჭიის პარკი
ინგლისურად cocoon
ჭიკარტი
ინგლისურად pushpin
ჭინჭარი
ინგლისურად nettle
ჭიპი
ინგლისურად navel, umbilicus
ჭიპლარი
ინგლისურად navel string, umbilical cord
ჭირი
ინგლისურად plague
ჭიქა
ინგლისურად glass
ჭკვიანი
ინგლისურად clever, smart
რუსულად умный
ჭკნობა
ინგლისურად wither
ჭმევა
ინგლისურად feed
ჭორაობა
ინგლისურად gossip
ჭორი
ინგლისურად gossip
ჭორფლი
ინგლისურად freckle, freckles
რუსულად веснушка, веснушки
ჭოტი
ინგლისურად little owl
ჭრა
ინგლისურად cut
ჭრილობა
ინგლისურად wound
ჭუპრი
ინგლისურად pupa
ჭურჭელი
ინგლისურად vessel
ჭუჭყი
ინგლისურად dirt, filth
ჭუჭყიანი
ინგლისურად dirty, filthy
ინდონეზიურად kotor