უსადენო
ინგლისურად wireless
უსამართლო
ინგლისურად unjust
უსარგებლო
ინგლისურად useless
უსასრულო
ინგლისურად endless, infinite
უსასრულობა
ინგლისურად infinity
უსაფრთხო
ინგლისურად safe
უსაფრთხოება
ინგლისურად safety
გერმანულად безопасность
უსაფრთხოების ღვედი
ინგლისურად seat belt, safety belt
უსაფუძვლო
ინგლისურად groundless
უსაფუძვლოდ
ინგლისურად groundlessly
უსაქმო
ინგლისურად idle
უსაქმური
ინგლისურად idle
უსუფთაო
ინგლისურად untidy